Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowicach podejmie współpracę z lekarzem radiologiem – wykonywanie i opisywanie badań USG w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Praca raz w tygodniu 2,5-3 godziny lub raz na dwa tygodnie 4,5 – 5 godzin.
Więcej informacji w siedzibie SP ZOZ ( Kurowice, ul. Pabianicka 4) lub pod nr telefonu 42 214-00-50.

W miesiącu czerwcu 2024 w SPZOZ w Kurowicach przyjmują specjaliści:

12.06.24 gastrolog

13.06.24 chirurg onkolog

21.06.24 dermatolog

27.06.24 chirurg naczyniowy