dr Ewelina Wierzbicka - lekarz rodzinny
dr Elżbieta Migdałek – lekarz specjalista pediatra
dr Janusz Stanisławski - lekarz specjalista chorób wewnętrznych
dr Agnieszka Szczepaniak - lekarz stomatolog
dr Izabella Bolek - lekarz stomatolog specjalista stomatologii dziecięcej
lek. Jacek Stańczyk – gastrolog
dr hab. n. med. Dariusz Nejc – chirurg onkolog
lek. Magdalena Kutwin – dermatolog