Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowicach uzyskał dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. “Urządzenie terenu zieleni wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowicach”

Wartość ogólna zadania: 10.260,00 zł
dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 4.965,00 zł


www.zainwestujwekologie.pl

 

W lipcu 2019 r. SPZOZ w Kurowicach przeprowadził rewitalizację terenu wokół poradni. W pięciu rabatach posadzono łącznie 140 krzewów. Urządzenie terenu pozwoliło na wzbogacenie bioróżnorodności w Gminie Brójce. Wraz z sąsiadującym skwerem stworzono enklawę zieleni wśród zabudowanych obszarów centrum Kurowic. Realizacja zadania pozwoliła na zorganizowanie  estetycznego, zielonego i przyjaznego naturze otoczenia.