Pacjentowi bezpłatnie przysługują gwarantowane świadczenia stomatologiczne, które określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 140 poz. 1144 z późn. zm.).

1. Leczenie stomatologiczne

Pacjentom przysługuje m.in.:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej (raz w okresie 12 miesięcy)
 • badanie lekarskie kontrolne (3 razy w roku)
 • leczenie próchnicy zębów
 • świadczenia z zakresu leczenia endodontycznego (kanałowego) zębów przednich
 • usunięcie złogów nazębnych (raz w okresie 12 miesięcy)
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne
 • zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne (2 zdjęcia w roku)
 • znieczulenie

Dodatkowe świadczenia gwarantowane dla wybranych grup:

Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia przysługują m.in:

 • zabezpieczenie lakiem bruzd zębów szóstych w ramach profilaktyki – do ukończenia siódmego roku życia
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych
 • leczenie chorób przyzębia

 Kobietom w ciąży i połogu przysługują między innymi:

 • rozszerzone leczenie endodontyczne (kanałowe)

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym – jeżeli wynika to ze wskazań medycznych – przysługuje:

 • znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych
 • kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień
 • Potwierdzenie prawa do dodatkowych świadczeń

Dokumentami potwierdzającymi prawo do dodatkowych świadczeń są w szczególności:

 • dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – karta ubezpieczenia zdrowotnego lub dokument stwierdzający tożsamość lub skrócony odpis aktu urodzenia
 • dla kobiet w ciąży – karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub karta przebiegu ciąży i dokument stwierdzający tożsamość
 • dla kobiet w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość
 • dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym – orzeczenie o niepełnosprawności

2. Leczenie protetyczne

W ramach bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje także leczenie protetyczne. W razie konieczności – pacjent ma prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat (obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.). Pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata, także w większym zakresie, np. z wyciskiem lub podścieleniem protezy (obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.). Pacjent powinien potwierdzić (na zleceniu) odbiór wykonanej protezy zębowej, aparatu ortodontycznego lub ich naprawy.

 3. Leczenie ortodontyczne wad zgryzu

W ramach gwarantowanego leczenia ortodontycznego wad zgryzu pacjentowi przysługuje:

 • leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego – do ukończenia 12 roku życia
 • kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu – w okresie retencji do ukończenia 13 roku życia
 • zdjęcie pantomograficzne – jeden raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego
 • naprawa aparatu – do ukończenia 13. roku życia
 • korekcyjne szlifowanie zębów
 • proteza dziecięca częściowa i całkowita

4. Nagły przypadek

Osobie zgłaszającej się z bólem, świadczenia gwarantowane udzielane są w dniu zgłoszenia.