{source}

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d9898.844805320587!2d19.6872478!3d51.6651238!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x58bbaa6dd27489b3!2sSamodzielny+Publiczny+Zak%C5%82ad+Opieki+Zdrowotnej+w+Br%C3%B3jcach+z+siedzib%C4%85+w+Kurowicach!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1437483315545″ width=”600″ height=”450″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>

{/source}

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brójcach z siedzibą w Kurowicach

Adres: ul. Pabianicka 4

95-006 Kurowice (woj.łódzkie)

Telefon: 042 214-00-50

Mail: administracja@poradniakurowice.pl

NIP: 728-23-63-615

REGON: 47236684700000